Care este impactul agriculturii asupra mediului?

Agricultura se referă la practica creșterii animalelor domestice și a culturilor cu scopul de a produce alimente. Deși agricultura este esențială pentru susținerea vieții umane, practicile asociate cu aceasta sunt cunoscute ca având anumite efecte asupra mediului. Cele mai notabile dintre aceste efecte includ schimbările climatice, defrișările, poluarea și degradarea generală a mediului.

Impactul asupra mediului al agriculturii

Schimbarea climei

Agricultura și schimbările climatice au o relație reciprocă. Schimbările climatice afectează producția agricolă prin nivelurile de precipitații și variațiile de temperatură. În schimb, practicile agricole sărace sporesc schimbările climatice. Cea mai semnificativă schimbare climatică asociată agriculturii este provocată de metan, oxidul de azot și dioxidul de carbon, toate fiind gaze cu efect de seră care sunt eliberate în atmosfera Pământului din agricultură. Aplicațiile pesticide și îngrășăminte afectează calitatea aerului prin producerea unor compuși ca fosforul, nitrații și amoniacul.

Poluare

Pentru a spori cantitatea și calitatea producției agricole, mai mulți aditivi la sol sunt utilizați în agricultură. Cele utilizate pe scară largă sunt pesticidele și îngrășămintele, care se găsesc ca poluanți în scurgerea apei din sol. Această scurgere poate afecta negativ mai multe persoane și animale sălbatice.

Degradarea solului

În toate ecosistemele, biodiversitatea deținută în sol este masivă. Sănătatea solului este vitală pentru crearea unei producții ample de alimente. Deși agricultura nu este singura cauză a degradării solului, se știe că practicile de cultivare a sărăciei determină o scădere considerabilă a calității solului. Aceasta se datorează, în principal, contaminării cu pesticide, hidratării și sării. Eroziunea solului duce la pierderea fertilității și structurii solului.

despădurire

În întreaga lume, cazurile în care pădurile sunt curățate din motive agricole sunt în creștere cu oamenii care doresc să-și mărească scara de producție agricolă. Defrișarea oferă mai mult teren pentru culturi și pășuni. Defrișările sporesc efectele schimbărilor climatice. Distrugerea habitatului între specii duce, de asemenea, la fragmentare și epuizare. Despăduririle extinse afectează ciclul de apă, ceea ce duce la interferențe cu precipitațiile.

Cum se poate imita impactul de mediu al agriculturii?

Cheia protejării mediului împotriva efectelor nocive ale practicilor agricole extinse și nesigure este prin practici durabile. Agricultura durabilă încorporează atât conservarea resurselor disponibile, cât și folosirea practicilor agricole care vizează protecția mediului.